Cam kết

1. Đảm bảo bài viết chất lượng, không đạo văn (bài được check qua Writecheck của turnitin và gửi báo cáo kèm theo bài), nguồn tài liệu tham khảo được trích dẫn theo chuẩn Harvard style hoặc APA style.

2. Giao bài đúng tiến độ

3. Sửa bài đầy đủ theo yêu cầu sau khi khi giao (không giới hạn số lần sửa)

4. Thông tin khách hàng luôn được bảo mật.

5. Đảm bảo 100% sẽ hoàn lại tiền nếu bài viết không đạt yêu cầu mà chúng tôi cam kết.